...

Namibië

Namibië, officieel de Republiek Namibië ,is een land in zuidelijk Afrika, aan de kust van de Atlantische Oceaan tussen Angola en Zuid-Afrika. Ook de Caprivistrook, een smalle strook land tussen Botswana aan de zuidkant en Angola en Zambia in het noorden behoort tot Namibië. In het noorden vormen de rivieren Kunene, Okavango en Zambezi natuurlijke grenzen met Angola en Zambia, in het zuiden is de Oranjerivier de grens met Zuid-Afrika.

Hoewel Engels de officiële taal van Namibië is, wordt het slechts door zeven procent van de bevolking gesproken. De meeste bewoners, ongeveer zestig procent, spreken Afrikaans. Daarnaast communiceert 32 procent in het Duits en één procent spreekt een inheemse taal.
Officiële taal: De officiële taal van Namibië is Engels.

De lokale munt is de Namibische dollar (N$), die is gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse rand en heeft dezelfde waarde. De rand wordt hierdoor ook als betaalmiddel geaccepteerd.

Het zuiden van Namibië is subtropisch en het noorden tropisch. Het zuiden kent bijzonder weinig neerslag, slechts vijftig milimeter. De enige maanden dat er wat valt zijn juni en juli. In het noordoosten valt ongeveer zeshonderd milimeter en dit gebeurt voornamelijk tussen november en april. Dan zijn ook de temperatuur en luchtvochtigheid hoog. Direct aan de kust is het dankzij de koude golfstroom koel. Iets verder het binnenland in wordt het direct droog en heet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.